Autorijschool Alex de Jong, Apeldoorn

Nieuws archief 2012

20-09-2012

130 kilometer per uur op snelwegen

Verhoging maximum snelheid.

Per 1 september 2012 geldt op de snelwegen in Nederland de algemene maximum snelheid van 130 kilometer per uur. Het uitgangspunt hierbij is "Harder rijden waar het kan en langzamer waar het moet". 

 

Op snelwegen waar vanwege de verkeersveiligheid, het milieu (geluids- en luchtkwaliteitsnormen) of de natuur de maximumsnelheid niet verhoogd kan worden, blijft de maximum snelheid 100 of 120 kilometer per uur, of geldt de 130 kilometer per uur alleen s'avonds en s'nachts. Welke maximumsnelheid geldt, staat aangegeven op borden boven en langs de weg.

 

Waarom een verhoging van de maximum snelheid?

Een experiment op een achttal trajecten, heeft aangetoont dat het mogelijks is binnen de wettelijke normen voor luchtkwaliteit en geluidsnormen de maximum snelheid op veel snelwegen in Nederland te verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur. Een verhoging van de maximum snelheid sluit ook beter aan bij de beleving van de weggebruiker.

 

Maximum snelheid snelwegen.

130 kilometer per uur is de norm op snelwegen, tenzij borden boven of langs de weg een andere maximum snelheid aangeven. Bij de oprit van een snelweg waar 130 kilometer per uur geldt staat een bord Autosnelweg. En bij een overgang van 100 of 120 naar 130 kilometer per uur staat een 130-bord.

 

Op een traject met wisselende maximumsnelheid, geldt 130 kilometer per uur s'avonds en s'nachts en geldt overdag een lagere snelheid. De snelheid die overdag (van 06.00 uur tot 19.00 uur) geldt, staat met een bord langs de weg aangegeven, met daarbij een onderbord met daarop het tijdvenster (6-19 h).

 

Maximum snelheid vrachtverkeer.

Voor het vrachtverkeer geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.

 

Maximum snelheid 80- en 100-kilometerzones.

Voor 80- en 100-kilometerzones bij grote steden, geldt een maximum snelheid van 80 of 100 kilometer per uur.

 

Maximum snelheid spitsstroken.

Als spitstroken open zijn, geldt vanwege de veiligheid een lagere maximumsnelheid dan 130 kilometer per uur. De toegestane maximum snelheid staat aangegeven op borden boven en langs de weg.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl